Ugovor o zastupanju u osiguranju

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Ugovor o zastupanju u osiguranju
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan PAVLIČEVIĆ , dipl. oec. i ing. cest. prom.
Sažetak:

      Autor u članku detaljno obrazlaže ugovor o zastupanju u osiguranju (dalje: Ugovor) kojim se uređuje unutarnji odnos između društva za osiguranje (osiguratelja) i zastupnika u osiguranju, čijim se sklapanjem zasniva obveznopravni odnos, a takav se Ugovor ubraja u ugovore obveznog prava.

1. Uvod
2. Pojam ugovora o zastupanju u osiguranju
3. Način zastupanja kroz odnos „ugovor o zastupanju – punomoć – nalog“
4. Zakonsko zastupanje u osiguranju glede ovlasti ex lege
5. Oblik (forma) ugovora o zastupanju
6. Obveze zastupnika prema osiguratelju
7. Obveze osiguratelja prema zastupniku
8. Trajanje ugovora o zastupanju
9. Otkaz ugovora o zastupanju
10. Raskid ugovora o zastupanju
11. Zabrana ograničenja ili isključenja zastupnikovih prava
12. Ugovorna odredba o zabrani ili ograničenju obavljanja djelatnosti
13. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo