Evidentiranje izdataka plaćenih s jedinstvenog računa riznice

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Evidentiranje izdataka plaćenih s jedinstvenog računa riznice
Stranica:
52.
Autor/i:
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U prošlom broju našeg časopisa (RRiF, br. 3/2001., str. 78. do 83.) pisali smo o novom naputku za isplatu s jedinstvenog računa riznice i njegovoj primjeni glede postupanja s obrascima i dokumentima koji su predviđeni u okviru naputka.

U ovom članku obrađujemo knjigovodstveno postupanje s navedenom dokumentacijom i obrascima te njihovo provođenje kroz Glavnu knjigu I. i II. u proračunskom računovodstvu. O tome piše naša suradnica iz Ministarstva financija - Uprave za državno računovodstvo.

Hashtags: