Postupanje zemljišnoknjižnog suda po zaprimljenim prijedlozima za upis

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Postupanje zemljišnoknjižnog suda po zaprimljenim prijedlozima za upis
Stranica:
79.
Autor/i:
Bruno RUŽIČKA
Sažetak:

      Autor u članku pojašnjava pojam zemljišnoknjižnog pismena, zemljišnoknjižne stvari i zemljišnoknjižnog predmeta. Navodi pravila za zaprimanje podnesaka u pisarnici zemljišnoknjižnog odjela te tko je ovlaštena osoba za podnošenje prijedloga za upis, način podnošenja prijedloga za upis, postupanje zemljišnoknjižne pisarnice u slučaju zaprimanje više istodobno pristiglih podnesaka koji se odnose na iste nekretnine, s posebnim naglaskom za način odlučivanja o prijedlozima za upis koji su istodobno zaprimljeni te redoslijed uzimanja predmeta u rad.

1. Općenito o primitku podnesaka i drugih dopisa u pisarnici suda
2. Primitak podnesaka i drugih dopisa u pisarnici zemljišnoknjižnog suda
3. Zemljišnoknjižno pismeno - zemljišnoknjižna stvar (zemljišnoknjižni predmet)
4. Primanje podnesaka u pisarnici zemljišnoknjižnog odjela
5. Ovlaštena osoba za podnošenje prijedloga za upis
6. Podnošenje prijedloga za upis
7. Sadržaj prijedloga
8. Kumulacija prijedloga
9. Isprave
10. Postupanje sa zemljišnoknjižnim podnescima
11. Radno vrijeme i zaključivanje urudžbenog brojevnika
12. Plomba
13. Odlučivanje o prijedlogu
14. Odlučivanje o prijedlozima za upis koji su istodobno zaprimljeni
15. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo