RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U Narodnim novinama, br. 95/16., objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Navedeni se Pravilnik primjenjuje pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili poslije. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestao je biti na snazi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja iz 2015. (Nar. nov., br. 96/15.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2016. godine. Autorica u članku daje pregled najznačajnijih izmjena u strukturi i sadržaju financijskih izvještaja. O sastavljanju svih financijskih izvještaja prema pojedinačnim pozicijama detaljno ćemo pisati početkom iduće godine.

1. Uvod
2. Pregled izmjena strukture i sadržaja bilance
3. Pregled izmjena strukture i sadržaja računa dobitka i gubitka
4. Pregled izmjena ostalih izvještaja 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)