Izmjene u porezu na dohodak i doprinosima od 2017. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Izmjene u porezu na dohodak i doprinosima od 2017. godine
Stranica:
24.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

1. Nova visina osnovnoga osobnog odbitka i osobnog odbitka za uzdržavane članove
2. Novi porezni razredi kod oporezivanja plaće i nove stope poreza na dohodak
3. Novi obračun doprinosa i poreza na dohodak kod drugog dohotka - uvođenje doprinosa na autorske naknade
4. Promjene uvjeta za korištenje olakšice kod osoba koje se prvi put zapošljavaju
5. Mijenja se rok dospijeće za naplatu poreza na dohodak i doprinosa u slučaju primitka dohotka iz inozemstva i dr.
6. Utvrđivanje minimalne osnovice za plaćanje doprinosa za zaposlene članove uprave
7. Zaduženje doprinosa i poreza na dohodak za ostale primitke
8. Konačno oporezivanje dohotka
9. Obvezna porezna prijava osoba koje ostvaruju drugi dohodak
10. Proširenje paušalnog oporezivanja za ugostitelje i trgovinu
11. Nove odredbe o porezno priznatim izdatcima za samostalne djelatnosti
12. Promjena načina utvrđivanja najniže osnovice za obračun doprinosa

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi