Ispravak pogrešaka u JOPPD-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Ispravak pogrešaka u JOPPD-u
Stranica:
178.
Autor/i:
Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

      Redovitim obavljanjem djelatnosti mogu se dogoditi pogreške u obrascu JOPPD. Ponekad se događa da se u JOPPD pogreškom upišu pogrešni podatci o osiguraniku / stjecatelju, primitku ili svotama primitka, poreza, doprinosa ili bilo koji drugi podatak za koji postoji obveza izvještavanja u obrascu JOPPD. U tom slučaju, nakon što se otkrije pogreška, treba obaviti ispravak ili ispravak i dopunu u JOPPD-u, ovisno o kakvoj je pogrešci riječ.

1. Uvod
2. Koji se obrazac JOPPD može ispravljati
3. Kada se podnosi ispravak / dopuna JOPPD-a

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi