Obveznici PDV-a u 2017. godini – ulazak i izlazak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Obveznici PDV-a u 2017. godini – ulazak i izlazak
Stranica:
186.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za ulazak ili izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a od 1. siječnja 2017. i ove je godine kriterij vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini, vrijednosti većoj ili manjoj od 230.000,00 kn. Iako se očekivala odluka o donošenju većeg praga vrijednosti isporuka na temelju izmjene propisa o PDV-u koja treba stupiti na snagu u novoj godini, za 2017. godinu ostaje prethodno navedena svota. Nadalje, pri izlasku iz sustava PDV-a porezni obveznici trebaju voditi brigu o poreznim posljedicama, ponajprije obvezi ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra u prethodnim poreznim razdobljima za koja su se pri nabavi koristili pretporezom.
      O posebnostima proračunskih i neprofitnih poreznih obveznika može se pročitati u PRILOZIMA uz ovaj broj časopisa RRiF-a. Opširnije o obvezama „dohodaša“ i „dobitaša“ može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. O čemu treba voditi računa pri ulasku u sustav PDV-a
3. Kada poduzetnik treba ući u sustav PDV-a, a kada se treba samo registrirati za potrebe PDV-a
4. Porezni obveznici koji utvrđuju obvezu PDV-a prema naplaćenim naknadama
5. Prijava u registar obveznika PDV-a na obrascu P-PDV
6. Izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a
7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi