Obračun PDV-a pri premještanju dobara unutar EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Obračun PDV-a pri premještanju dobara unutar EU-a
Stranica:
204.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Isporukom dobara uz naknadu smatra se, između ostalog, i premještanje dobara poreznog obveznika za potrebe njegova poslovanja u drugu zemlju članicu EU-a. Autorica u članku objašnjava računovodstveno i porezno motrište premještanja dobara poreznih obveznika iz RH u EU-u i premještanja dobara poreznih obveznika iz EU-a u RH. Uz to, daje primjere najčešćih transakcija iz poslovne prakse koje se ne smatraju premještanjem dobara unutar EU-a.

1. Uvod
2. Koje se transakcije smatraju premještanjem dobara unutar EU-a
3. Premještanje dobara iz RH u drugu državu članicu EU-a
4. Premještanje dobara iz druge države članice EU-a u RH
5. Koje se transakcije ne smatraju premještanjem dobara unutar EU-a
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi