Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2016. za dobitaše i dohodaše

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2016. za dobitaše i dohodaše
Stranica:
214.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Umjesto konačnog obračuna koji su porezni obveznici godinama predavali na obrascu PDV-K, porezni obveznik treba, već drugu godinu, u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Za 2016. godinu to znači da se 12. obrazac PDV-a za prosinac 2016. treba predati najkasnije do 20. siječnja 2017. godine.
      Kako proračunski korisnici i neprofitne pravne osobe trebaju sastaviti obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, može se pročitati u zasebnim PRILOZIMA ovog časopisa RRiF.

1. Uvod
2. Koji računi ulaze u posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
3. Tko su obveznici sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2016. godine
4. Podjela pretporeza u 2016. godini iz ulaznih računa za porezne obveznike koji obavljaju oporezive i oslobođene isporuke
5. Na koga se odnosi obveza ispravka pretporeza kod gospodarskih dobara
6. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA - i povezanost s knjigovodstvenim računima
7. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine u računovodstvenim evidencijama – prema izdanim računima
8. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine – prema naplaćenim naknadama
9. Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2016. godine
10. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi