Uračunavanje ili izuzimanje poreza na dohodak iz inozemstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Uračunavanje ili izuzimanje poreza na dohodak iz inozemstva
Stranica:
244.
Autor/i:
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      U članku možete pročitati kako se prijavljuje dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak ostvaren u inozemstvu u zemljama s kojima Republika Hrvatska ima potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, gdje se plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja, kako se navedeni dohodak oporezuje te koje se metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja primjenjuje pri utvrđivanju porezne obveze.

1. Uvod
2. Podmirivanje poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugog dohotka prema međunarodnim ugovorima
3. Podmirenje obveznih doprinosa na dohodak iz inozemstva prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju
4. Obveza prijave dohotka iz inozemstva

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi