RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Kraj poslovne godine sa sobom donosi završne poslove u računovodstvu. Sastavljanju financijskih izvještaja prethodi provođenje popisa imovine i obveza. Provođenjem popisa imovine i obveza uspoređuje se stanje u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem te se utvrđuju popisne razlike.

1. Uvod
2. Predmet popisa imovine i obveza
3. Provedba popisa imovine i obveza
4. Rezultati provedenog popisa imovine i obveza
5. Posljedice neprovođenja popisa imovine i obveza
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)