Uloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u lokalnim jedinicama koje nisu donijele proračun

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2016
Članak:
Uloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u lokalnim jedinicama koje nisu donijele proračun
Stranica:
69.
Autor/i:
Katarina SERDAR, dipl. iur.
Sažetak:

      Ako u lokalnoj jedinici ne bude u zakonom propisanom roku donesen proračun jedinice, Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo i razriješiti nositelja izvršnih ovlasti zajedno s njegovim zamjenikom, odnosno zamjenicima. U takvoj situaciju nastupaju okolnosti za imenovanje povjerenika Vlade Republike Hrvatske koji preuzima ovlasti predstavničkog i izvršnog tijela. Institut povjerenika omogućava da se do provedbe izbora i stupanja na dužnost novoizabranih članova predstavničkog tijela te općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovih zamjenika osigura redovito funkcioniranje lokalne jedinice. U ovom će se članku objasniti uloga i ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske u lokalnim jedinicama u kojima nije donesen proračun.

1. Uvod
2. Institut povjerenika
3. (ne)donošenje proračuna
4. Uloga i ovlasti povjerenika
5. Pitanja iz prakse i odgovori

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo