Radnje u postupku prije objave javnog natječaja i oglasa za prijam u državnu službu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2016
Članak:
Radnje u postupku prije objave javnog natječaja i oglasa za prijam u državnu službu
Stranica:
81.
Autor/i:
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici. a radna mjesta na kojim oni rade mogu se popunjavati u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu i prema usvojenom planu prijma u službu. No, od 2009. godine postoje ograničenja novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika te novo zapošljavanje dopustivo je samo u određenim okolnostima. Pri zapošljavanju mora se koristiti instituti javnog natječaja i oglasa.
      U ovom se članku, uz osvrt na ograničenja zapošljavanja, detaljno objašnjavaju radnje u postupku prije objave javnog natječaja i oglasa, uz novosti i preporuke za primjenu u praksi.

1. Uvod 
2. Pravni i strateški okvir za zapošljavanje državnih službenika
3. Pretpostavke za novo zapošljavanje
4. Radnje u pojedinim fazama postupka prije objave javnog natječaja i oglasa
5. Zaključak 

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo