Novosti u oporezivanju PDV-om

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Novosti u oporezivanju PDV-om
Stranica:
3.
Autor/i:
Renata Kalčić, dipl. oec.
Sažetak:

      Ovim se pregledom daju izmjene i dopune Zakona o PDV-u koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine. Najvažnije odredbe, koje će dio stupiti na snagu 2017., dio 2018., a dio 2019. godine, odnose se na preraspodjelu između stope PDV-a od 25 % i 13 % na određena dobra i usluge, izbor za oporezivanje nekretnina za obveznike PDV-a koji ne priznaju pretporez u cijelosti, omogućavanje odbitka 50 % pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz. Povećava se i prag za upis u registar obveznika PDV-a na 300.000,00 kn od 1. siječnja 2018. godine i dr.

1. Uvod
2. Izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2017. godine
3. Izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
4. Izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine

Hashtags:
#PDV, #Porezi