Obračun PDV-a kod prodaje dobara na sajmovima u RH i u Sloveniji

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Obračun PDV-a kod prodaje dobara na sajmovima u RH i u Sloveniji
Stranica:
33.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku objašnjava u kojim se slučajevima porezni obveznici iz EU-a trebaju registrirati za potrebe PDV-a kada obavljaju prodaju dobara na sajmovima u RH i u Sloveniji. Navedeno se definira ovisno o tome prodaju li se dobra poreznim obveznicima ili osobama koje nisu porezni obveznici (građanima).

1. Uvod
2. Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmu u Republici Sloveniji
3. Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmu u Republici Hrvatskoj
4. Zaključak 

Hashtags:
#PDV, #Porezi