Popis zaliha i obračun razlike trošarine na cigarete 1. prosinca 2016. godine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Popis zaliha i obračun razlike trošarine na cigarete 1. prosinca 2016. godine
Stranica:
38.
Autor/i:
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Osobe koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima (npr. kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti i druga maloprodajna mjesta) i trošarinski obveznici na duhanske prerađevine obvezni su obračunavati i plaćati razliku trošarinu na cigarete koje se nalaze kod njih na zalihama kada se poveća visina trošarine na cigarete kao i kada se poveća maloprodajna cijena cigareta. S obzirom na to da je 1. prosinca 2016. godine došlo do povećanja visine trošarine na cigarete te nakon toga i povećanja maloprodajne cijene cigareta, u nastavku članku daju se ogledni primjerci popunjavanja obrasca Z-ORT.

1. Uvod
2. Trošarinski obveznici koji su dužni popisati zalihe na cigarete i dan kada nastaje obveza popisa zaliha
3. Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine te nastanak obveza obračunavanja i plaćanja razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta
4. Tabelarni prikaz podataka o važećim maloprodajnim cijenama cigareta i promjenama visina trošarine na cigarete
5. Primjer obračuna razlike trošarine na cigarete na 1. prosinca 2016. godine zbog povećanja visine trošarine na cigarete
6. Primjer obračuna razlike trošarine na cigarete sa stanjem 5. prosinca 2016. godine zbog povećanja maloprodajne cijene na cigarete
7. Zalihe cigareta na koje ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja razlike trošarine na cigarete
8. Zaključak

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine, #TrošarineDuhan