Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (I.)
Stranica:
73.
Autor/i:
Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Sažetak:

      Cilj je ovoga članka u dva dijela predstaviti relevantne europske propise i sudsku praksu sudova EU-a kojom su se razvila načela i pravila za pristup informacijama i zaštitu informacija u pravu tržišnog natjecanja.
      To se prvenstveno odnosi na pristup informacijama iz spisa predmeta u postupcima tijela za zaštitu tržišnog natjecanja s obzirom na osobe koje imaju pravo na pristup određenim informacijama, trenutak u postupku u kojem se dopušta uvid u spis predmeta, koje su informacije izuzete uvijek, a kojima se može pristupiti nakon što je postupak pred tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja okončan i vrstu informacija o kojima je riječ. Posebna se pozornost posvećuje vrsti povjerljivih informacija, poslovnim tajnama, odvjetničkim tajnama te izjavama pokajnika.
      U prvome će se dijelu ovoga članka predstaviti relevantne odredbe EU-ovih propisa i prijašnja sudska praksa Sudova EU-a kojima se uređuje pitanje pristupa i otkrivanja informacija te zaštite određenih kategorija povjerljivih informacija.

1. Uvod
2. Relevantni propisi kojima se uređuje pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija
3. Transparentnost i zaštita povjerljivosti u postupcima pred Europskom komisijom
4. Kategorije informacija koje se štite od otkrivanja
5. Sudska praksa sudova EU 2010-2012
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU