Zaštita prava vlasništva u sudskom postupku (rei vindicatio)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Zaštita prava vlasništva u sudskom postupku (rei vindicatio)
Stranica:
87.
Autor/i:
Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u ovom članku razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz zaštitu prava vlasništva u sudskom postupku, s osobitim osvrtom na recentnu sudsku praksu, s obzirom na to da sudovi o zaštiti prava vlasništva odlučuju u propisanim sudskim postupcima.

1. Uvod
2. Tužbe radi zaštite prava vlasništva
3. Prava vlasnička tužba (reivindikacija)
4. Aktivna i pasivna legitimacija u vlasničkim tužbama
5. Tužbeni zahtjev
6. Naknada troškova – obveza tužitelja kao vlasnika stvari
7. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo