Inozemna sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Stranica:
126.
Autor/i:
Sažetak:

Radno pravo

  • Naknada za rad vodećeg kadra: očekivane naknade za prekovremeni rad i varijabilni dio plaće

Radno pravo

  • Diskriminacija na osnovi spola zbog otkaza trudnoj zaposlenici

Radno pravo

  • Zamke zakona kojim se uređuje zabrana diskriminacije – promjena sudske prakse
Hashtags: