Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2017. godini
Stranica:
24.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Članovi uprave, izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se samostalno osigurati. Ti osiguranici podmiruju doprinose za obvezna osiguranja prema rješenju Porezne uprave. Na ovaj način podmireni doprinosi za obvezno osiguranje nisu troškovi društva. Članovi uprave, izvršni direktori i upravitelji zadruge koji su zaposleni na puno radno vrijeme u društvu u kojem su članovi uprave trebaju obračunati doprinose na svotu od 5.030,35 kn. O tome pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Koji su članovi uprave obvezni samostalno se osigurati
3. Primitci članova uprave i njihov porezni položaj
4. Umirovljenici u svojstvu članova uprave ili prokuristi
5. Isplata putnih troškova članu uprave koji nije zaposlen u društvu
6. Članovi uprave u sustavu PDV-a
7. Nerezidenti u svojstvu članova uprave

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi