Oporezivanje iznajmljivača prema novom Pravilniku u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Oporezivanje iznajmljivača prema novom Pravilniku u 2017. godini
Stranica:
49.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Građani – iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu paušalno plaćati porez na dohodak. Međutim, ako su obveznici PDV-a, na uslugu smještaja obračunavaju PDV i primjenjuju sniženu stopa PDV-a od 13 %, a za utvrđivanje dohotka trebaju voditi poslovne knjige. Osim fizičkih osoba - građana RH, uslugu smještaja u nekretninama, odnosno sobama, apartmanima ili kućama za odmor, mogu pružati i stranci koji su vlasnici nekretnina u RH. To mogu biti fizičke osobe iz EU-a ili iz trećih zemalja. Novost je da iznajmljivači iz EU-a mogu plaćati porez na dohodak paušalno ako je svota usluga godišnje manja od 230.000,00 kn iako se odmah trebaju upisati u registar obveznika PDV-a. Opširnije o novostima pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Paušalno plaćanje poreza na dohodak iznajmljivača – građana rh
3. Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca kao pružatelja usluga smještaja u rh
4. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi