Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2016. godinu
Stranica:
211.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Komunalna društva i javni vodni isporučitelji razlikuju se u odnosu na ostala trgovačka društva prema predmetu poslovanja i načinu financiranja. Njihova je osnovna djelatnost pružanje usluga koje su nužne za funkcioniranje društva. S obzirom na to da prihodi takvih društava nisu dostatni za njihovo financiranje, redovito primaju potpore od svojih osnivača (jedinice lokalne i područne samouprave) koje imaju status državnih potpora. Osim što primaju državne potpore, komunalna društva obavljaju i usluge za svoje osnivače. Porezni i računovodstveni položaj državnih potpora i naknada za obavljene usluge je značajno različit te ih je stoga potrebno razlikovati. No, nisu samo komunalna društva korisnici državnih potpora, već to mogu biti i ostala trgovačka društva.

1. Uvod
2. Računovodstveni i porezni položaj državnih potpora
3. Specifičnosti poslovanja komunalnih društava i pružatelja vodnih usluga
4. Primjena odredaba Zakona o zaštiti potrošača
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo