Ovrha na plaći – bitne zakonske novosti u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Ovrha na plaći – bitne zakonske novosti u 2017. godini
Stranica:
243.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      U ovoj 2017. godini zbog stupanja na snagu novog OPZ-a promijenjen je institut ovrhe na plaći u slučaju da se kao vjerovnik pojavljuje Porezna uprava.
      Promijenjena je također svota plaće – prosjek neto-plaće za provedbu ovrhe na plaći, koji za 2017. godinu iznosi 5.664,00 kn plaće i koji se primjenjuje kod isplate plaća u siječnju 2017. godine i nadalje.
      O tome te o novostima i bitnim aktualnostima ovrhe na plaći u skladu s OPZ-om, uz prikaz praktičnih primjera, detaljnije u nastavku članka.

1. Uvod
2. Pojam instituta
3. Razgraničenje instituta
4. Propisi za provedbu ovrhe na plaći
5. Pragovi “zapljene” (dijela) plaće i drugih odgovarajućih primitaka
6. „Administrativna“ zabrana
7. Sudbina ovrhe na plaći kod prestanka ugovora o radu
8. Zaključak

Hashtags:
#Ovrhe, #Pravo