Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana posebnim postupkom za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana posebnim postupkom za 2016. godinu
Stranica:
253.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Porezni obveznici (građani) koji ne ostvaruju neku od registriranih gospodarskih djelatnosti, a ostvarili su u 2016. godini primitke na koje je isplatitelj obračunao i uplatio predujam poreza na dohodak po odbitku i ispostavio obrazac JOPPD, nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave. Na temelju podataka iskazanih u obrascu JOPPD i obiteljskog statusa iskazanog na poreznoj kartici (obrazac PK) Porezna uprava će sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza te izdati privremeno porezno rješenje. Međutim, ako je porezni obveznik po isteku kalendarske godine, a prije 28. veljače, ustanovio da nije sve podatke relevantne za utvrđivanje godišnje porezne obveze upisao u obrazac PK, može nedostajuće podatke iskazati na obrascu ZPP-DOH i podnijeti ga Poreznoj upravi najkasnije do 28. veljače 2017. godine. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Koje porezne olakšice za 2016. mogu iskoristiti građani obveznici poreza na dohodak prilikom godišnjeg obračuna za 2016. godinu
3.Tko je obvezan podnositi prijavu poreza na dohodak na obrascu DOH do 28. veljače 2017. godine
4. Koji porezni obveznici nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, odnosno, ostvareni primitci ne podliježu godišnjem obračunu poreza
5. Posebni postupak utvrđivanja godišnje obveze poreza na dohodak - ZPP-DOH
6. Primjeri godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza u posebnom postupku
7. Kako postupiti s porezom na dohodak na primitke ostvarene iz inozemstvu

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi