Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2017. godini
Stranica:
282.
Autor/i:
Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

      Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invalidnošću, obvezan je i u 2017. godini plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada za jedno kvotno nezapošljavanje u 2017. godini je 982,80 kn mjesečno.

1. Uvod
2. JOPPD i naknada za nezapošljavanje osoba s invalidnošću
3. Što ako se naknada zaboravi platiti

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi