Statističke izvještaje za I. - III. treba dostaviti ZAP-u do 20.IV.2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2001
Članak:
Statističke izvještaje za I. - III. treba dostaviti ZAP-u do 20.IV.2001.
Stranica:
21.
Autor/i:
Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Temeljem Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za razdoblje 2000. do 2002. godine koji je objavljen u Narodnim novinama br. 66/00. predviđena je obveza izrade i predočavanja statističkih izvještaja za razdoblje siječanj - ožujak, siječanj - lipanj i siječanj - rujan 2001. godine svih pravnih osoba.

U članku ukazujemo na obvezu izrade statističkih izvještaja i njihovo dostavljanje Zavodu za platni promet, te na uočene dvojbe i propuste pri sastavljanju statističkih izvještaja s naputcima o načinu njihova otklanjanja, kako bi podatci tromjesečnih statističkih izvještaja za siječanj - ožujak 2001. godine bili što kvalitetniji.

Statistički izvještaji o poslovanju trgovačkih društava - poduzetnika (iz privrede i neprivrede, banaka i štedionica, društava za osiguranje) i neprofitnih organizacija u 2001. godini ostaju oblikom i sadržajem isti kao i tijekom 2000. Novosti su počevši od izvještaja za siječanj - ožujak 2000. uvedene kod statističkog izvještaja o poslovanju organizacija koje vode računovodstvo prema računskom planu proračuna (proračuni jedinica lokalne samouprave i uprave te proračunski korisnici).

Hashtags: