Ispitivanje izvora za stjecanje nekretnina - novo pitanje poreznog sustava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Ispitivanje izvora za stjecanje nekretnina - novo pitanje poreznog sustava
Stranica:
3.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Pitanje koje je povod ovome članku (pravne norme koje uređuju oblik i sadržaj prijave poreza na promet nekretnina) spada po prirodi stvari u pitanja od interesa za veliki broj adresata jer tijekom života većina pravnih i fizičkih subjekata dođe u prigodu stjecanja ili otuđenja ili opterećenja nekretnina. Upravo zato je i vrlo logično burno i negativno reagiranje javnosti na podzakonski akt do kojega po prirodi stvari dolazi nažalost post festum, a ne prije donošenja, dakle u vrijeme kada nikakvi (a posebno ne oni negativni) učinci nisu nastali. No, to je samo jedna dimenzija problema. Kako bi se stjecatelji nekretnina trebali ponašati spram zahtjeva o navo đenju izvora iz kojih plaćaju nabavu nekretnine, to pitanje umnogome zavisi od daljnjeg postupanja Porezne uprave i provedbi spornih odredaba Pravilnika. Teško je pretpostaviti da je svrha i cilj prikupljanja ovih podataka tek radi statistike, pa zato ovo pitanje zaslužuje širu stručnu pozornost. O čemu se tu sve radi, više u nastavku članka.
Hashtags: