Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zakon o računovodstvu čl. 21. propisuje obvezu sastavljanja godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva. Tim člankom propisan je i obvezan sadržaj godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva. Godišnje izvješće i izvješća poslovodstva sastavlja se u slobodnom obliku. Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici. Mikro i mali poduzetnici ne moraju sastavljati godišnje izvješće odnosno izvješće poslovodstva ali oni u bilješkama obvezno navode informaciju o stjecanju vlastitih dionica odnosno udjela.

1. Obveznici
2. Sadržaj godišnjeg izvješća odnosno izvješća poslovodstva
3. Financijska izvješća za izvještajno razdoblje
4. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
5. Izvješće o plaćanjima javnom sektoru
6. Izvješće poslovodstva
7. Pokazatelji uspješnosti poslovanja
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo