Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost (II.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost (II.)
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Sažetak:

      U prvom je dijelu ovoga članka autorica razmatrala pitanja o promjenama koje su nastale u vezi s obavljanjem pogrebničke djelatnosti, a nastupile su stupanjem na snagu novog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, te je skrenula pozornost na određene dvojbe i praznine koje se mogu javiti u primjeni propisa koji se odnose na upravljanje grobljem i na pogrebničku djelatnost, dajući prijedloge mogućih rješenja navedenih dvojbi.
      U ovome dijelu članka autorica objašnjava odnos između upravitelja grobljem i krematorijem i pogrebnika te daje ogledni primjer odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna, te ogledni primjer odluke o grobljima

5. Odnos između upravitelja grobljem i krematorijem i pogrebnika
6. Ogledni primjeri akata
7. Umjesto zaključka

Hashtags:
#TržišteIPropisi