RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2017
  • Članak:Novčana naknada i depoziti
  • Stranica:60.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu knjiži novčana naknada koju moraju plaćati neki poslodavci koji ne zapošljavaju određeni broj osoba s invalidnošću ili koji ne ispune zamjensku kvotu te kratkoročni depoziti koji se vraćaju u godini u kojoj nisu dani.
      Pri utvrđivanju obveze novčane naknade pozornost se daje izračunu naknade, izvještavanju te knjigovodstvenim računima na koje se iskazuje ova naknada te njoj pripadajuća obveza.
      Ako se novčana sredstva oroče, smatraju se, prema računskom planu, depozitima te način knjigovodstvenog iskazivanja ovisi o roku oročenja i proračunskoj godini u kojoj se ono vraća. Ako se sklapaju novi ugovori o oročenju, iskazuju se poslovne promjene u punim svotama, a ne samo putem njihova utjecaja na stanje imovine i izvora.

1. Nezapošljavanja osoba s invalidnošću
2. Kratkoročno oročenje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)