RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2017
  • Članak:Indosiranje mjenice
  • Stranica:144.
  • Autor/i:Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Sažetak:

      Nakon sveopćeg prihvaćanja zadužnice kao primarnog financijskog instrumenta osiguranja plaćanja, mjenica je izgubila tu ulogu kako za osiguranje obveza iz trgovačkih ugovora tako i za osiguranje tražbina banaka prema poduzetnicima i drugim korisnicima bankarskih usluga. Stoga je i pomalo gurnuta na margine pažnje stručne javnosti i praktičara. Ipak, mjenica je već tolika stoljeća održiv instrument pa je u svim stalnim promjenama gospodarstva, sustava platnog prometa, financijskog i bankarskog sustava zadržala svoje mjesto te je upotrebljavana bilo kao platni instrument, kreditni instrument bilo kao instrument osiguranja plaćanja.
      Cirkuliranje mjenice omogućuje se institutom indosamenta. U članku dajemo prikaz indosamenta mjenice, uvjeta i načina indosiranja, učinaka, položaja mjeničnog vjerovnika i mjeničnih obveznika te pravu i odgovornosti mjeničnih subjekata.

1. Uvod
2. Mjenica i prenosivost mjenice
3. Indosament
4. Naplata indosirane mjenice
5. Odgovornost za naplatu mjenice i prisilna naplata
6. Mjenični prigovori

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)