Kontroling u javnom sektoru

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2017
Članak:
Kontroling u javnom sektoru
Stranica:
36.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Neda VITEZIĆ
Antonija PETRLIĆ , mag. oec.
Sažetak:

      Kontroling kao stručna podrška odlučivanju nameće se neizostavnom funkcijom i u javnom sektoru koji, u biti, obuhvaća institucije koje se financiraju iz proračunskih sredstava. Implementacijom kontrolinga u javnom sektoru podupire se učinkovitije upravljanje javnim sredstvima s ciljem postizanja boljih rezultata, odnosno, omogućava se poslovanje na ekonomičan, djelotvoran i učinkovit način. Posebitost javnog sektora je u težnji da se postigne što veća kvaliteta usluga i zadovoljstvo korisnika, a ne postizanje veće zarade.

1. Uvod
2. Mjerenje rezultata i ishoda u javnom sektoru
3. Funkcija kontrolinga u javnom sektoru
4. Javni kontroling - njemačka iskustva
5. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko