Poslovanje s mjenicama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Poslovanje s mjenicama
Stranica:
19.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Krešimir VUKIĆ , bacc. oec.
Sažetak:

      Unatoč tome što mjenicu neki ekonomisti smatraju zastarjelim instrumentom, u gospodarskoj praksi ona je zadržala svoju ulogu instrumenta plaćanja i osiguranja plaćanja. Primljena se mjenica može prenijeti (indosirati) na svog vjerovnika i na taj se način može podmiriti vlastita obveza. Mjenica je strogo formalna isprava, uređena odredbama Zakona o mjenici koji je postojan već dugi niz godina. Naviknuti na česte i turbulentne izmjene propisa, nejasnoće u vezi s provedbom nekih od njih, pitamo se je li riječ o sada već arhaičnom zakonu ili je postojanost Zakona o mjenici upravo njegova prednost. Možda nam u prosudbi o tome pomogne i ovaj članak. Izdavanje mjenica bez pokrića – druga je priča i tema je za članak iz područja forenzike! U ovom članku mjenicu obrađujemo s računovodstvenog motrišta - dajemo praktične primjere popunjavanja mjenice, mjenično očitovanje te postupke naplate, indosiranja i eskontiranja mjenice.

1. Uvod
2. Trasirana mjenica
3. Vlastita mjenica
4. Indosiranje mjenice
5. Eskontiranje mjenice
6. Naplata mjenice
7. Bjanko-mjenica

Hashtags:
#Računovodstvo