RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U određenim situacijama proces poslovnog pripajanja može ići i u suprotnom smjeru – matica se može pripojiti svome ovisnom društvu. Pripajanje matice ovisnom društvu uzrokuje određene specifičnosti, posebice kad je riječ o pitanju restrukturiranja svote i strukture vlasništva temeljnog kapitala kod ovisnog društva – preuzimatelja. U nastavku članka autor obrađuje više primjera pripajanja matice ovisnom društvu, uz primjenu odredaba računovodstvenih standarda (MSFI i HSFI) i ZTD-a.

1. Uvod
2. Pravna motrišta pripajanja društava kapitala
3. Računovodstvena motrišta pripajanja društava kapitala
4. Primjeri pripajanja matice ovisnom društvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)