Obračun poreza i doprinosa na neredovito isplaćene plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Obračun poreza i doprinosa na neredovito isplaćene plaće
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prilikom obračuna plaće bitno je znati da obveza obračuna doprinosa iz i na plaću, poreza na dohodak i prireza nastaje u trenutku isplate plaće bez obzira na to isplaćuje li se plaća u cijelosti ili u dijelovima. Ako plaća nije isplaćena, doprinosi iz i na plaću te porez na dohodak i prirez dospijevaju na naplatu danom određenim za isplatu plaće, a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec. U trenutku dospijeća doprinosa poreza na dohodak i prireza treba ispostaviti obrazac JOPPD. Kako postupiti u pojedinim slučajevima, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Kako treba postupiti kada se plaća ne isplaćuje
3. Isplata zaostalih plaća iz prethodnih godina

Hashtags:
#TroškoviOsoblja