Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. svibnja 2017. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. svibnja 2017. godine
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Najnovije izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u stupile su na snagu 1. svibnja 2017. godine, a odnose se na objašnjenja u primjeni PDV-a te usklađivanje s odredbama Zakona o PDV-u. Tako se objašnjava koja se dobra oporezuju stopom PDV-a od 13 %, definira se mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja pokretne materijalne imovine i plovila, primjena oslobođenja pri uvozu i izvozu dobara, porezni položaj stranaca kada obavljaju isporuke dobara i usluga poreznom obvezniku u RH koji treba preuzeti poreznu obvezu i dr. Opširnije o novostima u primjeni može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Određivanje mjesta obavljanja usluga iznajmljivanja (sa ili bez smještaja) pokretne materijalne imovine i plovila
3. Objašnjenje primjene stope PDV-a od 13 %
4. Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara i isporuka dobra u drugu zemlju članicu EU-a
5. Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara za isporuke u nizu
6. Porezni položaj stranih poreznih obveznika kada obavljaju isporuke dobara ili usluga poreznom obvezniku u RH
7. Promjena roka podnošenja prijave obrasca PDV – tromjesečni / mjesečni
8. Ostale izmjene
9. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi