Oporezivanje iznajmljivača stranaca u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Oporezivanje iznajmljivača stranaca u RH
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

       Osim fizičkih osoba – građana RH, uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama, apartmanima ili kućama za odmor mogu pružati i stranci koji su vlasnici nekretnina u RH. To mogu biti fizičke osobe iz EU-a ili iz trećih zemalja. Novost je da iznajmljivači iz EU-a mogu plaćati porez na dohodak paušalno ako izravno pružaju uslugu gostu te ako je svota usluga godišnje manja od 300.000,00 kn iako se odmah trebaju upisati u registar obveznika PDV-a. Navedena se mogućnost ne odnosi na građane iz trećih zemalja koji za izravno pružanje usluge smještaja u RH trebaju u RH registrirati obrt ili trgovačko društvo. Međutim, ako uslugu pružaju turističkoj agenciji ili drugom poreznom obvezniku u RH, neovisno o poreznom položaju iznajmljivača u njihovoj zemlji, porezni obveznik iz RH treba preuzeti poreznu obvezu. Navedeno proizlazi iz zadnjih izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u koji su stupile na snagu 1. svibnja 2017. godine. To se odnosi na iznajmljivače građane iz EU-a i one iz trećih zemalja.
      Opširnije o svemu navedenom pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Iznajmljivači – državljani država članica EU-a
3. Iznajmljivači – državljani trećih zemalja
4. Plaćanje boravišne pristojbe
5. Plaćanje članarine turističkim zajednicama
6. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi