Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu
Stranica:
154.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Novim Zakonom o lokalnim porezima, koji je u primjeni od početka ove godine, utvrđuje se obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2017. godinu jednom godišnje donošenjem poreznog rješenja od strane jedinica područne (regionalne) samouprave. Porezno se rješenje uručuje obvezniku plaćanja poreza na cestovno motorno vozilo pri registraciji odnosno ovjeri produljenja važenja prometne dozvole. Naplatu poreza na cestovno motorno vozilo na temelju rješenja obavlja pravna osoba koja u svom sastavu ima stanicu za tehnički pregled vozila. Međutim, iznimno, postupci utvrđivanja i naplate poreza na cestovna motorna vozila u 2017. godini za razdoblje od 31. ožujka do 31. prosinca 2016. godine obavit će nadležno porezno tijelo (upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili ispostava Porezne uprave), prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je bio na snazi do 31. prosinca 2016. godine.
      Porez na plovila plaća se prema poreznom rješenju o utvrđivanju poreza koje donosi nadležno porezno tijelo na području kojeg je plovilo registrirano, i to u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

1. Uvod
2. Porezi jedinica područne (regionalne) samouprave
3. Utvrđene svote po kojima se plaća porez na cestovna motorna vozila
4. Oslobođenja od plaćanja poreza na CMV i potrebna dokumentacija
5. Rješenje Porezne uprave o porezu na cestovno motorno vozilo za dio 2016. godine
6. Utvrđivanje poreza na plovila
7. Zaključak

Hashtags:
#Porezi, #PPNV, #Trošarine