Izmjena predujma od obrtničke djelatnosti u 2017. godini

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Izmjena predujma od obrtničke djelatnosti u 2017. godini
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost obrta i slobodnih zanimanja a utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, dužni su tijekom kalendarske godine kao poreznog razdoblja, plaćati mjesečni predujam poreza na dohodak. Predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti plaća se na temelju podataka iskazanih u godišnjoj poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje, a ne više prema rješenju Porezne uprave. Visina mjesečnog predujma izračunava se na način da se porezna obveza utvrđena godišnjim obračunom, podijeli s brojem mjeseci u kojem se obavljala samostalna djelatnost.
      Međutim, utvrđena visina mjesečnog predujma može se i promijeniti tijekom poreznog razdoblja, a na temelju pisanog zahtjeva poreznog obveznika. Ako Porezna uprava usvoji zahtjev kojim porezni obveznik traži smanjenje utvrđenog predujma, tada se izdaje rješenje o novoj svoti mjesečnog predujma, s primjenom od prvog dana tekućeg mjeseca kada je podnesen zahtjev za smanjenjem.
      Više o navedenom pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Obveza plaćanja predujma poreza na dohodak
3. Oslobođenje od plaćanja predujma za nove porezne obveznike
4. Izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
5. Slučajevi kada nadležna ispostava PU donosi rješenje za plaćanje mjesečnih predujmova
6. Uplatni račun i obračun zateznih kamata zbog nepravodobno plaćenih predujmova poreza na dohodak
7. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo