Uredba Rim II – Europsko međunarodno deliktno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Uredba Rim II – Europsko međunarodno deliktno pravo
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK
Sažetak:

      Autor u radu analizira Uredbu (EZ) br. 864/2007. Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. godine o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze (Uredbu Rim II) – unifikaciju odredaba europskoga međunarodnog deliktnog prava koja se počinjući od 11. siječnja 2009. godine primjenjuje na području EU-a, osim Danske. Prikaz geneze Uredbe Rim II i razlikovnost njezinih pravnih norma u odnosu prema općim odredbama deliktnog statuta u hrvatskom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu iz 1991. (hrvatski ZRS) omogućuje stručnoj pravnoj javnosti sažeti integralni uvid u najvažnije promjene i važeća pravna rješenja nastala u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu ulaskom RH u EU.

1. Uvod
2. Opći pravni okvir Uredbe Rim II
3. Opće poveznice za izvanugovornu odgovornost za štetu
4. Posebna kolizijska pravila za posebne vrste šteta (čl. 5. – 9. Uredbe Rim II )
5. Izvanugovorne obveze iz kvazikontrakata (čl. 10. – 13. Uredbe Rim II)
6. Zajednička pravila i ostale odredbe Uredbe Rim II
7. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU