Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
79.
Autor/i:
Sažetak:

II. Posebni porezi i trošarine

 • Unos rabljenog osobnog automobila radi daljnje prodaje u RH
 • Unos piva u statusu registriranog primatelja i povrat pokvarenog piva dobavljaču
 • Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
 • Uporaba vozila u vlasništvu tvrtke iz EU-a na cestama u RH
 • Određivanje poreznog statusa proizvoda - bezalkoholni negazirani napitak od mrkve, jabuke i maline s vitaminom C
 • Izvoz i povrat plaćene trošarine na jaka alkoholna pića – pojašnjenje Zakona i Pravilnika o trošarinama
 • Zakonska osnova za ostvarenje prava na povrat plaćene trošarine – isporuka energenata diplomatskim i konzularnim predstavništvima
 • Potpuno denaturirani alkohol – uzajamno priznavanje postupka potpunog denaturiranja alkohola između država članica radi izuzeća od plaćanja trošarine
 • Porezni status motornog vozila NISSAN
 • Kretanje trošarinskih proizvoda – alkoholnih pića na koje je plaćena trošarina, između država članica
 • Nabava motornog vozila za osobe s invaliditetom – olakšice
 • Povrat posebnog poreza na motorna vozila – vozilo nije registrirano, a osoba ga je poklonila sinu u Italiji
 • Unos vozila posebno prilagođenog za prijevoz osoba s invaliditetom
 • Unos jakih alkoholnih pića u komercijalne svrhe u RH iz druge države članice
 • Uputa o trošarinskom oporezivanju duhanskih proizvoda
 1. Uvodne odredbe
 2. Predmet oporezivanja
 3. Trošarinski obveznik na duhanske proizvode
 4. Prijava djelatnosti i registracija trošarinskog obveznika
 5. Odobrenje (ovlaštenje) za poslovanje
 6. Nastanak obveze obračunavanja i plaćanja trošarine
 7. Evidencije trošarinskih obveznika
 8. Podnošenje mjesečnih izvješća
 9. Kretanje duhanskih proizvoda
 10. Primjena upute
 • Uvoz elektroničkih cigareta na tržište RH
 • Maloprodajne cijene duhanskih prerađevina
 • Unos motornih ulja iz Poljske
 • Uputa o postupanju uništenja neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom u svrhu ostvarenja prava na povrat plaćene trošarine
 1. Uvodne odredbe
 2. Provedba postupka za trošarinskog obveznika
 3. Postupanje nadležnog carinskog ureda
 4. Postupanje kod uništenja neupotrebljivih duhanskih prerađevina
 5. Primjena upute
Hashtags: