RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U članku prenosimo slučaj iz njemačke sudske prakse u kojem se opisuje izgradnja zgrade za stambenu i poslovnu namjenu. U opisanom se slučaju postavilo pitanje ključa podjele pretporeza: na temelju površine ili na temelju prometa (prihoda od najma). Njemački je Savezni financijski sud zatražio dodatno mišljenje od Suda Europske unije kako bi razriješilo dvojbu iz Šeste smjernice EU-a o PDV-u.
      Ovu sudsku praksu prenosimo iz njemačkoga stručnog časopisa za gospodarstvo „Der Betrieb“, br. 25 iz 2016. godine (str. 1480. i dalje), a koji može korisno poslužiti i u našoj poreznoj praksi kad se pojavi takav ili sličan problem.
       Naš Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 115/16.) uređuje podjelu pretporeza u čl. 62., pri čemu primjenjuje metodu prometa (prihoda koje se odnose na isporuke), dok je u slučaju iz Njemačke moguće zaključiti da nije protivno čl. 20. iz Šeste smjernice da nacionalno zakonodavstvo odabere „primjerenu“ metodu (npr. udio površine).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)