RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prema odredbama propisa iz sustava javne nabave, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ako su informacije ili dokumentacija koje je on trebao dostaviti nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti. Uporabom tog instituta ne smije se pregovarati o kriterijima za odabir ponude ili o predmetu nabave.
      O ovom institutu koji je mnogo širi od prethodnoga gotovo istovrsnog instituta i već postojećoj praksi, piše se u ovom članku.

1. Uvod
2. Odredbe Direktive 2044/24/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća na kojoj se temelji institut objašnjenja i upotpunjavanja
3. Institut objašnjenja i upotpunjavanja prema prethodnom ZJN-u
4. Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave
5. Objašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude prema ZJN 2016
6. Zabrana pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave
7. Naručitelj je obvezan obrazložiti razloge nekorištenja mogućnosti objašnjenja i upotpunjavanja
8. Načela javne nabave kojih se naručitelj mora pridržavati prilikom objašnjenja i upotpunjavanja informacija i/ili dokumenata u ponudama i
zahtjevima za sudjelovanjem
9. Europska dokumentacija o nabavi (ESPD)
10. Naručitelj ne može u dokumentaciji o nabavi isključiti primjenu instituta objašnjenja i upotpunjavanja
11. Institut objašnjenja i upotpunjavanja prema ZJN 2016 daje šire ovlasti naručitelju u odnosu na isti institut iz prethodnog Zakona
12. Koje dokumente iz ponude naručitelj ne može zatražiti od ponuditelja radi objašnjenja i upotpunjavanja
13. Prilozi Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
14. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)