Rokovi za izdavanje računa u zemljama članicama EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Rokovi za izdavanje računa u zemljama članicama EU-a
Stranica:
27.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku daje pregled rokova za izdavanje računa poreznih obveznika u zemljama članicama EU-a s motrišta PDV-a. U članku se obrazlažu i mogućnosti izdavanja pojednostavljenih računa te rokova čuvanja računa u zemljama članicama EU.

1. Odredbe Direktive o PDV-u u vezi s računima
2. Izdavanje računa u RH
3. Izdavanje računa u drugim zemljama članicama EU-a
4. Zaključak 

Hashtags:
#PDV, #Porezi