RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku objašnjava ugovorna pravila u vezi sa zakupom poslovnog prostora te daje primjer ugovora o zakupu. U članku se daje i osvrt u vezi s poreznim motrištem kada je zakupodavac fizička osoba koja je obveznik plaćanja poreza na dohodak i poreza na dobit.

1. Uvod
2. Ugovor o zakupu prema Zakonu o obveznim odnosima
3. Zakup poslovnog prostora s poreznog motrišta
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)