Ugovorno i porezno motrište zakupa poslovnog prostora

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Ugovorno i porezno motrište zakupa poslovnog prostora
Stranica:
41.
Autor/i:
Samra BEĆIROVIĆ PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Autorica u članku objašnjava ugovorna pravila u vezi sa zakupom poslovnog prostora te daje primjer ugovora o zakupu. U članku se daje i osvrt u vezi s poreznim motrištem kada je zakupodavac fizička osoba koja je obveznik plaćanja poreza na dohodak i poreza na dobit.

1. Uvod
2. Ugovor o zakupu prema Zakonu o obveznim odnosima
3. Zakup poslovnog prostora s poreznog motrišta
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi