Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Iako se „veliko pospremanje“ u analitičkom knjigovodstvu kupaca i usklađenje salda provodi početkom siječnja, već sada je vrijeme podsjetiti se na uvjete pod kojima će se neka potraživanja moći otpisati ili vrijednosno uskladiti kao porezno priznati trošak ili će, s motrišta poreza na dobitak, ona biti porezno nepriznata. Poslovne događaje s tim u vezi potrebno je evidentirati na računima glavne knjige i ujedno pripremiti podatke za popunjavanje obrazaca PD, PD-IPO i OPZ-STAT-1. Upravo su to teme koje obrađujemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Kriteriji za priznavanje i mjerenje potraživanja od kupaca prema računovodstvenim standardima
3. Rokovi ispunjenja novčane obveze
4. Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
5. Izvješća o potraživanjima od kupaca koje se dostavljaju poreznoj upravi
6. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo