Računovodstveno, pravno i porezno motrište društva bez zaposlenih

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Računovodstveno, pravno i porezno motrište društva bez zaposlenih
Stranica:
52.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Trgovačka društva mogu obavljati registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) bez zaposlenih, osim ako posebni propisi koji definiraju poslovanje u nekoj djelatnosti ne propisuju obvezu zapošljavanja radnika. Autori u članku obrazlažu računovodstveno, pravno i porezno motrište troškova koji nastaju u društvu bez zaposlenih.

1. Uvod
2. Zahtjevi računovodstvenih standarda
3. Računovodstveno motrište isporuka dobara i usluga u društvu bez zaposlenih
4. Računovodstveno motrište troškova u društvu bez zaposlenih
5. Korištenje poslovnom karticom društva
6. Obvezno osiguranje članova društva koji su ujedno i članovi uprave
7. Naknada za rad članova uprave koji nisu zaposleni u društvu
8. Izuzimanje članova društva

Hashtags:
#Računovodstvo