RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Mobilni telefoni sastavni su dio imovine većine trgovačkih društava. Moguće ih je kupiti u redovitoj prodaji ili od telekomunikacijskih operatera u okviru pretplatničkih ugovora. U slučaju potonje kupnje često se u praksi postavlja pitanje u vezi s evidentiranjem nabavne vrijednosti. U ovom se praktikumu daje primjer evidentiranja nabave mobilnih telefona i njihovih dodataka. Daje se i primjer evidentiranja naplate dijela telefonskog računa zaposlenika.

1. Uvod
2. Evidentiranje kupnje mobilnog uređaja
3. Nadoknada troškova telefona zaposlenika
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)