Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Izaslani je radnik osoba koju je poslodavac privremeno uputio na rad kod poslodavca koji ima sjedište u drugoj državi, radi obavljanja poslova prema međusobnom ugovoru između dva poslodavca. Ti radnici ostaju u radnom odnosu kod poslodavca koji ih je uputio na rad u drugu državu te su s te osnove u obveznom osiguranju u toj državi. Porez na dohodak se, u pravilu, plaća u državi rezidentnosti ako Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. U tom se smislu analogno primjenjuju pravila u slučaju izaslanja radnika od hrvatskog poslodavca u drugu državu i u slučaju izaslanog radnika iz druge države u Hrvatsku. U časopisu RRiF, br.7/17., pisali smo o poreznom i socijalnom statusu izaslanih radnika od Hrvatskog poslodavca u drugu državu, a u ovom članku pišemo o poreznom i socijalnom statusu izaslanih radnika od stranog poslodavca u Hrvatsku.

1. Uvodne napomene
2. Socijalno osiguranje izaslanih radnika u Republiku Hrvatsku
3. Oporezivanje plaća izaslanih radnika na rad u Republiku Hrvatsku
4. Izaslani radnici na rad u Hrvatsku iz države s kojom Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovore
5. Koje naknade tuzemno društvo može isplaćivati za izaslanog radnika bez oporezivanja
6. Treba li izaslani radnik iz druge države u Hrvatsku predati poreznu prijavu

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja